És una tècnica de fisioteràpia que busca les restriccions, limitacions de la fàscia i alliberar-les per reequilibar l’organisme.

La  fascia és un teixit conjuntiu que envolta tots els òrgans, ossos , músculs i sistema nerviós  del cos de manera tridimensional  i permet mantenir-los en la seva correcta posició i funció.

Aquesta fàscia té un recorrgut continuo; quan hi ha una disfunció és que s’ha trencat aquest recorregut. Aquesta disfunció es dóna per un traumatisme: una caiguda, una menstruació dolorosa , una intervenció quirúrgica, una postura inadequada, un estat d’angoixa, treballar sota una gran pressió.