La fisioteràpia no s’ocupa només de les afeccions traumatològiques, reumatològiques i de la geriatria, les branques més conegudes per part de la població general, sinó que pot ocupar un paper important en el camp de l'uroginecologia i obstetricia.


El fisioterapeuta pot col·laborar en el prepart, donant a la dona un tipus específic d’exercicis per alleugerir o prevenir molèsties típiques de l’embaràs, com poden ser el mal d’esquena i, sobretot preparar i prevenir les seqüeles en el post-part, sobretot les que poden afectar al sòl pèlvic, sovint oblidat.


Les seqüeles a nivell del sòl pelvià no han de ser assumides per les dones com una cosa “natural” .La prevenció i el tractament no és exclusiu en les dones en el post-part immediat, sinó que també hem de dirigir la nostra atenció cap aquelles dones que comencen a tenir problemes 5 anys després del part , en la menopausa, o dones nulípares que realitzen esport, tenen sobrepes, obesitat...

Les disfuncions del sòl pelvià més freqüents, que tractem amb fisioteràpia són:

-Incontinència d'orina

-Dispareunia
-Incontinència fecal
-Restrenyiment
-Dolor pelvià crònic
-Prolapses vesicals (bufeta caiguda, etc).