INFORMACIÓ GENERAL RELATIVA A FISIOARBUCIES.CAT

Titular: FISIOARBÚCIES, S.L.P
Adreça: Segimon Folgueroles, 34 baixos 17401 Arbúcies
Contacte: info@fisoarbucies.cat

Dades registrals: Registre Mercantil de Girona, tom 2662, Llibre 0, foli 159, Secció 8, full-Gi-45935, inscripció Z
N.I.F. J17982562
FISIOARBÚCIES, S.L.P. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en las pàgines de Internet de fisioarbucies.cat.

Las pàgines de Internet de fisioarbucies.cat poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que fisioarbucies.cat no pot controlar. Per tant, FISIOARBÚCIES, S.L.P no pot assumir responsabilitats per el contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els texts, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website son propietat exclusiva de FISIOARBÚCIES, S.L.P. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzement o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FISIOARBÚCIES, S.L.P.

Tant mateix, per accedir a alguns dels serveis que fisioarbucies.cat ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de lo establert en la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal" us informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de FISIOARBÚCIES, S.L.P. amb el fi de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Així mateix, us informem de la possibilitat de que pot exercir els drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a info@fisioarbucies.cat o en C/ Juan de Mena, 19 - 08035 Barcelona, acompanyat d'una fotocopia del DNI o Passaport.