La gimnàstica abdominal hipopressiva és una tècnica global que vol regular  les tensions múscul-conjuntives a diferents nivells del cos humà (visceral, parietal i esquelètic).

Constitueix un tractament efectiu en patologies funcionals urinàries, digestives i vasculars i millora molt efectivament la incontinència urinària i els descens viscerals en la dona. Per això s’utilitza sobretot com a tractament preventiu en el postpart i en la cirurgia ginecològica per evitar seqüeles.

Amb la gimnàstica abdominal hipopressiva aconseguim un augment del to muscular del sòl pelvià i de la cinxa abdominal, i aconseguim normalitzar tensions múscul-esquelètiques.

Contraindicacions: hipertensió arterial, cardiopaties i l’embaràs.